Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Otvorene pozicije

Student završne godine osnovnih studija za 2022/2023

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka

Kontakt: dr Marija Vidović, mvidovic@imgge.bg.ac.rs

Datum objavljivanja: 14. 7. 2023.

Laboratorija za molekularnu biologiju biljaka traži studenta završne godine osnovnih studija za volonterski naučno-istraživački rad u periodu od avgusta do oktobra tekuće godine, sa mogućnošću nastavka istraživačkog rada kroz izradu master teze.

Tematika istraživanja se odnosi na produkciju neuređenih proteina iz biljke Ramonda serbica tehnologijom rekombinantne DNK i ispitivanje njihovih strukturnih osobina.

Rok za prijavljivanje je 25. jul 2023.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET