INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Administracija i računovodstvo

RUKOVODILAC PRAVNIH, KADROVSKIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Enisa Pešić, diplomirani pravnik
+381 11 3975 744
fax: +381 11 3975 808
beogene@imgge.bg.ac.rs 

RUKOVODILAC POSLOVA JAVNIH NABAVKI

Sanja Mitrović, diplomirani ekonomista
+381 11 3975 744
+381 11 3976 065
smitrovic@imgge.bg.ac.rs 

DIPLOMIRANI EKONOMISTA ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Dijana Grozdanović, diplomirani ekonomista
+381 11 3975 744
dgrozdanovic@imgge.bg.ac.rs

RUKOVODILAC FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Maja Jevtić, diplomirani ekonomista
+381 11 3976 065
majajevtic@imgge.bg.ac.rs

SAMOSTALNI FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENI SARADNIK

Nataša Bakić, diplomirani ekonomista
+381 11 3976 065
natasa.bakic@imgge.bg.ac.rs

Nataša Peca, diplomirani ekonomista
+381 11 3976 065
natasa.peca@imgge.bg.ac.rs

RUKOVODILAC ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE 

Milan Slavković, diplomirani inženjer tehnologije
milanslavkovic@imgge.bg.ac.rs

KONSULTANT ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA

Kristina Kovačević
kovacevic@imgge.bg.ac.rs

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET