Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Administracija i računovodstvo


Enisa Pešić, diplomirani pravnik, rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
beogene@imgge.bg.ac.rs 

Mihailo Živanović, diplomirani pravnik
mihailo@imgge.bg.ac.rs 

Sanja Mitrović, diplomirani ekonomista, rukovodilac poslova javnih nabavki
smitrovic@imgge.bg.ac.rs 

Dijana Grozdanović, diplomirani ekonomista
dgrozdanovic@imgge.bg.ac.rs 

Olga Marušić, diplomirani pravnik
olga.marusic@imgge.bg.ac.rs 


Maja Jevtić, diplomirani ekonomista, rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
+381 64 8044 098
majajevtic@imgge.bg.ac.rs 

Nataša Bakić, diplomirani ekonomista, samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
natasa.bakic@imgge.bg.ac.rs 

Nataša Peca, diplomirani ekonomista
natasa.peca@imgge.bg.ac.rs 

Zorka Djurović, diplomirani ekonomista
zorka.djurovic@imgge.bg.ac.rs 

Rukovodilac za međunarodne projekte

Milan Slavković, diplomirani inženjer tehnologije
+381 64 8044 085
milanslavkovic@imgge.bg.ac.rs 

Konsultant za upravljanje bazom podataka

Kristina Kovačević, diplomirani bibliotekar i informatičar
kovacevic@imgge.bg.ac.rs 

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET