INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Sistematizovana radna mesta

           

 1. Broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija

25

 • VIII/2 – 8
 • VII/1 - 8
 • VII/2 – 3
 • VI – 1
 • IV – 3
 • I/II – 2
 1. Ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija
 • Zaposleni na određeno (27) VIII/2 – 2

                                                   VII/2 – 23

                                                    IV    -   2

 • Zaposleni na neodređeno (123) VIII/2 – 84

                                                          VII/2 – 32

                                                          IV  -    4

                                                          I/II -    3

 1. Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini – 8
 2. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini

Određeno - 10

                         

                                                        

                                                              

                                             

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET