INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Upravni odbor

  • dr Slavica Radovanović, viši naučni saradnik, KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd, predsednik

  • dr Momir Paunović, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd, član

  • prof. dr Gordana Dražić, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd, član

  • dr Nenad Parunović, viši naučni saradnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, član

  • dr Maja Stojiljković, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, član

  • dr Milan Kojić, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, član

  • dr Gordana Nikčević, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd, zamenik predsednika

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET