Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Menadžment

dr Ivana Strahinić

DIREKTOR

dr Sanja Jeremić

ZAMENIK DIREKTORA

dr Goran Jovanović

POMOĆNIK DIREKTORA


dr Branko Tomić

RUKOVODILAC SEKTORA ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

dr Lidija Đokić

RUKOVODILAC SEKTORA ZA TRANSFER TEHNOLOGIJA

Tanja Mitov

pomoćnik direktora

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET