INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Tekući projekti

Međunarodni projekti / Projekti Evropske komisije

MEĐUNARODNI PROJEKTI / Projekat Fondacije Tempus

MEĐUNARODNI PROJEKTI / Projekat Društva za primenjenu mikrobiologiju

Nacionalni projekti / Projekti Fonda za nauku - Program IDEJE

NACIONALNI PROJEKTI / Projekti Srpske akademije nauka i umetnosti


Program rada IMGGI za 2022. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 451-03-68/2022-14/200042
Rukovodilac: Dr Jelena Begović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: svi zaposleni istraživači


MEĐUNARODNI PROJEKTI

Bioinovacija za cirkularnu ekonomiju plastike (BioICEP)

Evropskа komisija, H2020-870292, 2020-2023
Rukovodilac: Dr Margaret Fournet, Athlone Institute of Technology, Ireland
Koordinator za IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić


Podrška regionalnom proučavanju matičnih ćelija u cilju unapređenja multimodalne inovativne strategije za modelovanje neurorazvojnih poremećaja (STREAMLINE)

Evropskа komisija, 101060201, 2022-2025
Rukovodilac: Akademik Milena Stevanović
Učesnici iz IMGGI:  Dr Marija Mojsin, dr Nataša Kovačević Grujičić, dr Marija Švirtlih, dr Andrijana Lazić, dr Danijela Drakulić, dr Isidora Petrović, dr Milena Milivojević, dr Danijela Stanisavljević Ninković, Vanda Balint, Stefan Lazić, Aleksandra Krstić, Jelena Pejić, Ivana Simeunović, Jovana Kostić


Evaluacija ekspresije AKR1B1 u stromi kolorektalnih tumora

Naučno-istraživački projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za naučnotehnološka istraživanja Turske, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


CEEPUS mreža “Managing forests for climate change”

Evropska Unija, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Rukovodilac: Prof. Milan Mataruga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Aleksić


Bioinformatička mreža za zdravlje biljaka

EUPHRESCO, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Annelies Haegeman, Flandrijski istraživački institut za poljoprivredu, ribarstvo i hranu, Belgija
Učesnici iz IMGGI: Dr Bojana Banović Đeri, dr Jelena Samardžić


Funkcionalizacija biopolimera

Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, BP2013, 2013-
Rukovodilac: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI


Upotreba bakteriofaga i fagnih enzima u borbi protiv ćelija Acinetobacter baumannii u biofilmu

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Italije i Republike Srbije, 2019-2022
Rukovodilac: Dr Goran Vukotić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Nemanja Stanisavljević, Mina Obradović, Milka Malešević, Katarina Novović, Dr Milan Kojić


Primena silicijuma radi ublažavanja oksidativnog stresa i poboljšanja otpornosti ječma izloženog ultaljubičastom zračenju i suši

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije, 2020-2022
Rukovodilac projekta: Dr Marija Vidović, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Dragana Bosnić


SCREEN - Searching for molecular signatures of Mulvihill-Smith syndrome

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6436164, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Nataša Kovačević Grujičić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić


NEURAD - Testing neurogenic potential of induced pluripotent stem cells derived from alzheimer’s disease patients

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6436225, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Marija Švirtlih, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Isidora Petrović


Pro-Belgrade - Could Prothrombin Belgrade mutation affect blood vessels? A new insight into thrombosis mechanism

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6476784, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Valentina Đorđević, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Sofija Dunjić


ProORC - Profiling ORC genetics and regulation in cance

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6504965, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Jelena Kušić Tišma, IMGGI


PLASH - Probiotic lactobacilli as therapeutics for wound healing

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6426409, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Ivana Strahinić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Miroslav Dinić


OxInDisPro - Overexpression of intrinsically disordered protein ATDSS1 in different plant systems – an analysis of its role in response to the oxidative stress

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja, Fond za nauku Republike Srbije, 6473515, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Gordana Timotijević, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Ivana Nikolić


De-novo sekvenciranje 82 odabrana bakterijska soja sa potencijalom u bioremedijaciji i razgradnji biomase

JGI Community Science Program, US DOE, FP00010829, 2020-2023
Rukovodilac: Dr MIlica Ćirić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Lidija Đokić


Uticaj miR-219 i miR-221 na radiosenzitivnost glioblastoma ćelija

Naučno-istraživački projekat u okviru naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, 2021-2022
Rukovodilac: Dr Danijela Stanisavljević Ninković
Učesnici iz IMGGI: Akademik Milena Stevanović, dr Danijela Drakulić, Vanda Balint, Jelena Pejić


Omogućavanje prvog registra osoba sa poremećajima povezanim sa Fragilnim X i bolja procena budućih potreba za testiranje/skrining u Srbiji

Asuragen, Ostin, Teksas, SAD, 2020-2024
Rukovodilac projekta: Dr Dragana Protić, Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Akademik Milena Stevanović, dr Marija Mojsin, dr Isidora Petrović, dr Andrijana Lazić

NACIONALNI PROJEKTI

ZEBARR - Zebrafish ankrd1a as a common player in heart regeneration and skeletal muscle repair - a new prospect for unlocking regenerative potential of human heart

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7739807, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Snežana Kojić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Jovana Jasnić, dr Mirjana Novković, dr Marko Vasić, dr Srđan Bošković, Emilija Milošević


BioECOLogics - Value-added biologics through eco-sustainable routes

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7730810, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Vojnović, dr Tatjana Ilić-Tomić, dr Sanja Jeremić, dr Dušan Milivojević, dr Ivana Aleksić, dr Sanja Škaro Bogojević, Brana Pantelić


NextGenBiotics - The use of integrative multi-omics approach in cultivation and characterization of gut bacteria related to microbiota-gut-brain axis as a source for Next Generation Probiotics

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7744507, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Nataša Golić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Amarela Terzić-Vidojević, Dr Jelena Đokić, Dr Jovanka Lukić, Dr Maja Tolinački, Dr Milica Živković, Dr Miroslav Dinić, Dr Svetlana Soković Bajić, Dušan Radojević, Emilija Brdarić


ExplOMV - Exploring Bacterial OMV (Outer Membrane Vesicles)-sRNAs Mediated Interkingdom Communication with Plants and Fungi

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7744906, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Dragana Nikolić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Samardžić, Dr Bojana Banović Đeri, Dr Dragana Bosnić, Sofija Nešić, Ana Pantelić


GENOVA - Factors of the BRCA2-mediated Homologous Recombination: Uncovering New Players, Their Interplay, and Contribution to Genome Integrity and Stress Response

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7730230, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Mira Milisavljević, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Milorad Kojić, dr Gordana Timotijević, Jelena Petković, Ivana Nikolić


GENIUS - Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children and adults 

Program IDEJE, Fond za nauku Republike Srbije, 7744418, 2021-2024
Rukovodilac: Dr Snežana Smederevac, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Učesnik iz IMGGI: Dr Jelena Kušić Tišma


Proučavanje efekta mikrodelecije hromozoma 22 (22q11) na pojavu neurorazvojnih poremećaja i neurodegenerativnih bolesti (MIKRONEURO)

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, 2021-2023
Rukovodilac: Akademik Milena Stevanović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Nataša Kovačević-Grujičić, dr Marija Švirtlih, dr Marija Mojsin, dr Andrijana Lazić


Ispitivanje uloge SOX proteina u promovisanju malignog fenotipa ćelija” (SOPROMAL)

Srpska akademija nauka i umetnosti, F24, 2020-2022
Rukovodilac: Akademik Milena Stevanović, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Danijela Drakulić, dr Isidora Petrović, dr Marija Švirtlih, dr Marija Mojsin, dr Nataša Kovačević-Grujičić, dr Andrijana Lazić, dr Milena Milivojević


Optimiziranje (individualizacija) lečenja carcinoma rektuma korišćenjem prediktivnih molekularno-genskih biomarkera

Srpska akademija nauka i umetnosti, F-20, 2013-
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Dragica Radojković, dr Aleksandra Nikolić


Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, F-65, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Jasmina Nikodinović-Runić, dr Sandra Vojnović i dr Aleksandar Pavić


Molekularna osnova odgovora na hemioradioterapiju u karcinomu rektuma

Strateški projekat Srpske akademije nauka i umetnosti, F-69, 2019-2022
Rukovodilac: Prof. dr Zoran Krivokapić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić, dr Milena Stevanović, dr Isidora Petrović, dr Marija Švirtlih


SENSOGENE - Cancer biosensors based on gene regulatory elements

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6052315, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Aleksandra Nikolić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


LABLUNG - Mechanistic insight into the anti-inflammatory and antioxidative effects of lactic acid bacteria in in vitro models of chronic lung diseases

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6066974, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Marija Stanković, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Katarina Veljović, dr Nikola Popović, Sofija Dunjić, dr Nataša Golić


LEAPSyn-SCI — Late Embryogenesis Abundant Proteins: Structural Characterisation and Interaction with α-Synuclein

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6039663, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Marija Vidović, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Strahinja Stevanović, Ana Pantelić


Nano-MDSC-Thera - Novel Immunotherapeutic Approaches for Autoimmune Diseases based on Myeloid Derived Suppressor Cells induced by Nanomaterials

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6062673, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Sergej Tomić, naučni saradnik, Institut za primenu nuklearne enegrije, Univerzitet u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Jelena Đokić, Dušan Radojević


ReTRA - Revitalization of traditional bread production procedures through innovative approaches

Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS), Fond za nauku Republike Srbije, 6062634, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Miroslav Hadnađev, viši naučni saradnik, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Učesnik iz IMGGI: Dr Nikola Popović


Primena fluorescentnog supstrata za brzu i specifičnu detekciju Staphylococcus aureus u mleku

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5449, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Maja Gvozdenov, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Valentina Đorđević


Novi pristup u testiranju trombofilije

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5853, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Valentina Đorđević
Učesnici iz IMGGI: Dr Maja Gvozdenov, Marija Cumbo, Sofija Dunjić


Ublažavanje plućne inflamacije probioticima

Dokaz koncepta, Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, 5709, 2020-2022
Rukovodilac: Dr Katarina Veljović
Učesnici iz IMGGI: Dr Marija Stanković, dr Svetlana Soković Bajić, dr Nataša Golić


Ispitivanje moguće primene direktnih inhibitora trombina u terapiji malignog tumora debelog creva čoveka

Program "Pokreni se za nauku" kompanije Filip Moris, 2020-2021
Rukovodilac: Dr Branko Tomić, IMGGI
Učesnici iz IMGGI: Dr Maja Gvozdenov, Marija Cumbo, Srđan Bošković


Očuvanje životinjskih genetičkih resursa pomoću molekularno-genetičke karakterizacije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoperivrede Republike Srbije, 680-00-00041/1/2021-02, 2021-2022
Rukovodilac: Dr Jelena M. Aleksić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Nataša Kovačević-Grujičić


Genotipizacija ovaca (Ovis aries) sa područje Republike Srbije primenom molekularnih markera u cilju determinacije broja rasa i očuvanja njihovog genofonda

Institut za stočarstvo, 14/277, 2021-2022
Rukovodilac: Dr Jelena M. Aleksić, IMGGI


Genotipizacija 30 grla krivovirske ovce sa područja Republike Srbije primenom molekularnih markera u cilju utvrđivanja nivoa genetičkog diverziteta populacije i očuvanja genofonda

Institut za stočarstvo, 2022, 14/360
Rukovodilac: Dr Jelena M. Aleksić, IMGGI


Smart Pet Toothbrush

Program saradnje nauke i privrede, Fond za inovacionu delatnost, 50404, 2022-2023
Rukovodilac: Vis Health

PROJEKTI PROMOCIJE NAUKE

Science on the move - from lab to streets & school (ScienceSCool)

Evropska komisija, 101061631, 2022-2023
Rukovodilac: Dr Biljana Šljukić Paunković, Fakultet fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Milena Ugrin, dr Bojana Banović Đeri, dr Sanja Jeremić, dr Sandra Dragičević, dr Aleksandra Divac Rankov, dr Lidija Đokić, Tamara Babić


Minijaturni vodočuvari

Udruženje za primenjenu mikrobiologiju, 2022-2023
Rukovodilac: Dr Sanja Jeremić, IMGGI
Učesnik iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić

UČEŠĆE U COST AKCIJAMA

Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022
Učesnici iz IMGGI: Dr Aleksandra Nikolić, dr Aleksandra Divac Rankov, Sandra Dragičević, Jovana Despotović, Tamara Babić


European Network for Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias 

(EuNet-INNOCHRON)

COST akcija CA18233, 2019-2023
Učesnici iz IMGGI: Dr Sonja Pavlović, dr Anita Skakić, dr Kristel Klaassen, dr Vladimir Gašić, dr Marina Anđelković


ADHEsion GPCR Network: Research and Implementation Set the path for future Exploration (Adher'n Rise)

COST akcija CA18240, 2019-2023
Učesnici iz IMGGI: Dr Biljana Stanković, dr Nikola Kotur

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET