Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

AQUAEXCEL

Tim istraživača iz IMGGI uspostavio je saradnju sa istraživačima sa Mađarskog univerziteta za poljoprivredne i prirodne nauke (MATE) kroz projekte Transnacionalnog pristupa (TNA) finansiranim od strane Horizon2020. Projekti se izvode u okviru velikih infrastrukturnih projekata: AquaExcel2020 (https://www.aquaexcel2020.eu/) i AquaExcel3.0 (https://aquaexcel.eu/). Oba projekta koordinira Dr Marc Vandeputte, iz Nacionalnog istraživačkog instituta za poljoprivredu, hranu i životnu sredinu (INRAE), Francuska. Ovu sjajnu priliku za IMGGI istraživače pružio je MATE, koji je partner u AquaExcel2020 i AquaExcel3.0. Projekti su realizovani zahvaljujući podršci Dr habil Galina Jeney (u penziji) i Dr Uroša Ljubobratovića (https://akvakultura.uni-mate.hu/web/akvakultúra-és-környezetbiztonsági-intézet/dr.-ljubobratovic-uros), koji su veoma iskusni istraživači u oblasti akvakulture i menadžeri TNA projekata u MATE.

Do ovog trenutka, četiri TNA projekta su odobrena IMGGI istraživačima:

 1. LAPPAQ (2016) (vidi “Lactic acid bacteria improve growth and health, and reduce potentially pathogenic bacteria levels in larval pike-perch” na https://www.aquaexcel2020.eu/transnational-access/tna-projects)
 2. LABRAWEAN (2018) (vidi “Effects of lactobacilli supplemented to cultured pike-perch through live and inert diets on fish performance in the case of rapid and gradual weaning” na https://www.aquaexcel2020.eu/transnational-access/tna-projects)
 3. PROFEE (2019/2020) (vidi “Modification of live and inert feed nutritive value by probiotic lactobacilli for facilitation of weaning of first feeding pike-perch larvae” na https://www.aquaexcel2020.eu/transnational-access/tna-projects)
 4. PROBASSIC (2022/2023)

Prva tri projekta su uspešno završena i dala su očekivane rezultate. Projekti su se zasnivali na primeni probiotičkih bakterija iz IMGGI kolekcije u larvikulturi riba. Ukratko, hrana za larve, uključujući artemiju kao živi plen i inertnu starter hranu, obogaćena je probioticima korišćenjem različitih procedura (inkubacija, oblaganje). Najbolji rezultati su primećeni kod inertnog hraniva obloženog homogenatima probiotika. Homogenati su služili kao izvor aminokiselina koje podržavaju rast skeleta i stimulišu apetit. Oblaganje hraniva homogenatima probiotika dodatno povećava svarljivost proteina i smanjuje difuziju aminokiselina sa površine hraniva. Kod larvi smuđa koje su od početka egzogene ishrane dobijale inertnu hranu, primena inertne hrane obložene homeogenatima probiotika bila je povezana sa poboljšanjem rasta, čak i u poređenju sa larvama koje su hranjene samo živim plenom.

Gore navedeni rezultati su objavljeni kroz šest publikacija u međunarodno priznatim časopisima:

 1. Lukić, J., Stanisavljević, N., Vukotić, G., Terzić-Vidojević, A., Begović, J., Golić, N., Ljubobratović, U., 2021. Enrichment of larval fish feed with free amino acids and proteins by coating with Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGHN14 homogenate. Turk. J. Fish. & Aquat. Sci. 21: 569-573. http://doi.org/10.4194/1303-2712-v21_11_05
 2. Ljubobratović, U., Fazekas, G, Koljukaj, A., Ristović, T., Vass, V., Ardó, L., Stanisavljević, N., Vukotić, G., Pešić, M., Milinčić, D., Kostić, A., Lukić, J., 2021. Pike-perch larvae growth in response to administration of lactobacilli-enriched inert feed during first feeding. Aquaculture 542: 736901. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.736901
 3. Lukic, J., Stanisavljevic, N., Vukotic, G., Kosanovic, D., Terzic-Vidojevic, A., Begovic, J., Golic, N., Jeney, G., Ljubobratovic, U., 2020. Lactobacillus salivarius BGHO1 and Lactobacillus reuteri BGGO6-55 modify nutritive profile of Artemia franciscana nauplii in a strain ratio, dose and application timing-dependent manner. Anim. Feed Sci. Tech. 259: 114356. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2019.114356
 4. Ljubobratovic, U., Kosanovic, D., Demény, F.Z., Krajcsovics, A., Vukotic, G., Stanisavljevic, N., Golic, N., Jeney, G., Lukic, J., 2020. The effect of live and inert feed treatment with lactobacilli on weaning success in intensively reared pike-perch larvae. Aquaculture, 516: 734608. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734608
 5. Lukic, J., Vukotic, G., Stanisavljevic, N., Kosanovic, D., Molnar, Z., Begovic, J., Terzic-Vidojevic, A., Jeney, G., Ljubobratovic, U., 2019. Solid state treatment with Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGHN14 and Lactobacillus rhamnosus BGT10 improves nutrient bioavailability in granular fish feed. PLoS ONE 14(7): e0219558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219558
 6. Ljubobratovic, U., Kosanovic, D., Vukotic, G., Molnar, Z., Stanisavljevic, N., Ristovic, T., Peter, G., Lukic, J., Jeney, G.: Supplementation of lactobacilli improves growth, regulates microbiota composition and suppresses skeletal anomalies in juvenile pike-perch (Sander lucioperca) reared in recirculating aquaculture system (RAS): a pilot study. Res. Vet. Sci. 115 (2017): 451-462 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777955

Dodatno, projekti su predstavljeni u:

 1. AquaExcel2020 biltenu:

https://www.aquaexcel2020.eu/sites/default/files/inline-files/AQUAEXCEL2020_newsletter3_web.pdf (strana 2) i https://www.aquaexcel2020.eu/sites/default/files/inline-files/AQUAEXCEL2020%20Newsletter_Issue9_0.pdf (strana 4);

 1. AquaExcel2020 industrijskom brokerskom događaju:
  https://aquaexcel2020.eu/sites/default/files/inline-files/Catalogue%201%20AE01001_v1_0.pdf

Poslednji TNA projekat, PROBASSIC, bi trebalo da počne u septembru 2022. i očekuje se da bude završen tokom 2023. godine. Rezultati PROBASSIC projekta će biti dostupni na ovom sajtu.

 

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET