INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Doktorske studije

Jedan od glavnih interesa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo je obezbeđivanje intelektualnih okvira za razvoj visokoobrazovanih i kreativnih mladih naučnika u oblastima molekularne biologije, molekularne genetike i biotehnologije, od kojih se očekuje da u budućnosti preuzmu vodeće pozicije u naučnim istraživanjima i nastavi i da pomere granice saznanja. Shodno tome, IMGGI je postao članica Univerziteta u Beogradu 2005. godine, čime je i formalno ozvaničena dugogodišnja obrazovna aktivnost Instituta, koja se do tada ostvarivala kroz eksperimentalnu i teorijsku izradu diplomskih radova, magistarskih i master radova, i doktorskih disertacija.

IMGGI je zajedno sa više članova Univerziteta u Beogradu osmislio i organizovao doktorski studijski program Molekularna biologija. Biološki fakultet je nosilac ovog studijskog programa. https://www.bio.bg.ac.rs/studijski-program-molekularna-biologija-doktorske

Studijski program doktorskih studija Molekularna biologija nosi ukupno 180 ESPB, traje 3 godine i obuhvata dva modula: modul Molekularna Biologija i modul Fiziologija.

Modul Molekularna biologiju obuhvata tri podmodula:

Molekularna mikrobiologija i biotehnologija  https://drive.google.com/file/d/1DL2D5ozLqhUenShYdTe9KObopIQdZ5va
Molekularna biomedicina https://drive.google.com/file/d/1DHBXwS9L4ooHWyeq76_tkAAE0OTOQb_t
Molekularna genetika i genomika https://drive.google.com/file/d/1DJPTFe70lLsA0MjcbkSU3viiw0gPuhET

Fleksibilnost ovog studijskog programa omogućava studentu da, u dogovoru sa svojim mentorom, izabere kao izborni predmet i predmete iz drugih studijskih programa koje organizuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

U ovom momentu istraživači IMGGI su angažovani u organizovanju i izvođenju pet predmeta u okviru studijskog programa Molekularna biologija:

Biohemija i fiziologija mikroorganizama (koordinatori: dr Đorđe Fira, dr Goran Vukotić)

Geni i bolesti čoveka (koordinatori: dr Maja Stojiljković, dr Maja Živković)                    

Genska i ćelijska terapija sa farmakogenomikom (koordinator: dr Sonja Pavlović)

Molekularna biologija ćelije (koordinatori: dr Ana Đorđević, dr Snežana Кojić)

Molekularna genetika prokariota (koordinatori: dr Branko Jovčić, dr Milan Кojić)
https://www.bio.bg.ac.rs/materijali_organizacionih_celina/knjiga-predmeta-das-mol.html

Pored toga i brojni drugi istraživači su aktivno uključeni u nastavu u okviru ovih, ali i drugih predmeta studijskog programa Molekularna biologija.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET