INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Nauka: naša istraživanja

Događaji

  • 11. februar - Međunarodni dan žena i devojaka u nauci

  • 28. februar - Dan retkih bolesti

  • 13.-19. mart - Nedelja svesti o mozgu

  • 25. april - Dan DNK

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET