INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Nauka: naša istraživanja

Događaji

  • 22. maj - Dan biodiverziteta

  • 27. jun - Dan mikrobioma

  • 10. jul - Dan nauke u Srbiji

  • 29. septembar - Noć istraživača

  • 10. novembar - Svetski dan nauke

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET