Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Događaji

  • 10. jul - Dan nauke u Srbiji

  • 17. septembar - Dan mikroorganizama

  • 27. septembar - Noć istraživača

  • 2.-5. oktobar - Kongres Društva genetičara Srbije

  • 10. novembar - Svetski dan nauke

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET