Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Sonja Pavlović

Naučni savetnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu
Grupa za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:  +381 65 397 64 45
Tel:    +381 11 397 64 45
Fax:   +381 11 397 58 08
E-mail: sonya@imgge.bg.ac.rs         

OBRAZOVANJE

2001 - Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB),
(Molekularna genetika talasemijskih sindroma: korelacija između molekularne patologije i fenotipa)
1996 - Magistar bioloških nauka, BF, UB
1992 - Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2011 - Naučni savetnik, IMGGI, UB
2007 - 2011 - Viši naučni saradnik, IMGGI, UB
2002 – 2007 - Naučni saradnik, IMGGI, UB
1996 - 2002 - Istraživač saradnik, IMGGI, UB
1993 - 1996 - Istraživač pripravnik, IMGGI, UB

OSTALE AKTIVNOSTI           

2009 - Rukovodilac programa za popularizaciju i promociju nauke “Mala škola DNKlogije”
2011 - Nacionalni coordinator za PGENI (Pharmacogenetics for Every Nation Initiative)
2011 - Član Veća instituta UB
2012 - Član Veća grupacije medicinskih nauka UB

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Molekularna genetika retkih bolesti, talasemija(regulacija transkripcije beta-globinskih gena, geni modifikatori), hematološki maligniteti (molekularni markeri dečje i adultne akutne i hronične mijeloidne i limfoidne leukemije, limfoma i multiplih mijeloma), molekularna osnova metaboličkih bolesti (fenilketonurija, glikogenoze, organske acidurije), molekularna genetika inflamatornih bolesti creva (Kronova bolest, ulcerozni kolitis, celijakija), pulmološke bolesti (tuberkuloza, idiopatska fibroza, plućna hipertenzija, sarkoidoza, primarna cilijarna diskinezija), reumatološke bolesti (sistemska skleroza, miozitis, reumatoidni artritis), ortopedske bolesti, inflamacija, autoimunost, korelacija genotipa i fenotipa, populaciona genetika, ćelijska i genska terapija, farmakogenomika.

Rezultati istraživanja su omogućili uvođenje molekularne dijagnostike za retke bolesti u Srbiji, kao i unapređenje terapijskih protokola za više bolesti.  

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET