Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Marina Jelovac

Istraživač pripravnik
Laboratorija za molekularnu biomedicinu
Grupa za molekularnu biomedicinu

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob: +381 65 397 64 45
Tel:  +381 11 397 64 45
Fax: +381 11 397 58 08
E-mail: marina.jelovac@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2021 - Student doktorskih studija na smeru Genetika, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2021 - Master biolog – Primenjena genetika, BF, UB (Naslov master rada: „Studija asocijacije kliničke slike bolesti COVID-19 i varijanti u genima povezanim sa nivoom i bioraspoloživošću vitamina D“)

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2021 - Istraživač pripravnik u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB

OSTALE AKTIVNOSTI

2022 Učesnik kursa “Bioinformatic analysis of WGS/WES data”, IMGGI, UB
2022 Prezenter na Noći istraživača “ScienceSCool 2022-2023”
2022 Prezenter postera na ESHG Pharamcogenetics Course
2022 Učesnik “Belgrade Bioinformatics Training School” COST akcije CA18240 ADHER’N RISE
2022 Učesnik na projektu PharmGenHUB, IMGGI, UB
2021 Doktorand u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2021 Demonstrator na vežbama na predmetu Genetika na OAS, BF, UB
2020 Master student u Laboratoriji za molekularnu biomedicinu, IMGGI, UB
2019 Volonter na Noći istraživača “SCIMFONICOM 2018-19”
2019 Volonter na FENS regionalnom kongresu

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Farmakogenomika sistemskih skleroza i drugih retkih bolesti, biomarkeri odgovora na terapiju, epigenetika, bioinformatička analiza podataka i statistika.

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET