Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Otvorena pozicija u Grupi za humanu molekularnu genetiku

Grupa za humanu molekularnu genetiku traži zamenu na 10 meseci za naučno-istraživački rad u oblasti molekularne biologije. Uslovi su stečeno zvanje mastera na Biološkom fakultetu i istraživačko ili naučno zvanje.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET