INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Utvrđivanje ukupnog broja živih mikroorganizama

O ANALIZI

Utvrđivanje ukupnog broja bakterija i kvasaca se radi isključivo po procedurama dostavljenim od strane korisnika usluge. 

Tipovi uzoraka

Analize se rade sa uzorcima tableta, liofiliziranog praha, kesicama ili lozengama

Priprema uzorka

Vreme prijema uzoraka

Prijem uzoraka vrši se  uz predhodni dogovor svakog radnog dana od 9-16 sati.

Opis rezultata

Ukupna prosečna vrednost broja kolonija po gramu uzorka (CFU/g)

Preuzimanje rezultata

Izveštaj se šalje elektronski, po potrebi se poštom šalje potpisana i pečatirana verzija

CENOVNIK

Kontakt

dr Milica Živković

Telefon: +381 11 3976965 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET