INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Određivanje antifungalnog delovanja jedinjenja na soju Candida albicans ATCC 10231

O ANALIZI

Antifungalna aktivnost jedinjenja određuje se standardizovanom mikrodilucionom metodom za određivanje minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) jedinjenja u RPMI medijumu u kvadriplikatu. Metoda se zasniva na pravljenju 9 serijskih razblaženja testiranog jedinjenja i utvrđivanju koncentracije na kojoj soj Candida albicans ATCC 10231 ne pokazuje vidljiv rast nakon 24h. Rast se utvrđuje spektrofotometrijskim merenjem.

Tipovi uzoraka

Analize se rade sa prečišćenim hemijski sintetisanim ili izolovanim prirodnim jedinjenjima, kao i sa prirodnim ekstraktima (smešama)

Priprema uzorka

Suva materija (preferencijalno) ili jedinjenje rastvoreno u biokompatibilnim rastvaračima (voda, metanol, DMSO ili DMF u koncentracijama po dogovoru)

Vreme prijema uzoraka

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz predhodni dogovor

Opis rezultata

očitane vrednosti MIK u [g/mL] za svaki mikroorganizam.

Preuzimanje rezultata

Izveštaj se šalje elektronski, a potpisana i pečatirana verzija se šalje poštom

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Određivanje antifungalnog delovanja jedinjenja na soju Candida albicans ATCC 10231
jedno jedinjenje

Cena (dinari):

5.820,00

Poziv na broj:

168

Trajanje analize (radni dani):

10

Naziv analize:

Određivanje antifungalnog delovanja jedinjenja na soju Candida albicans ATCC 10231
svako dodatno jedinjenje

Cena (dinari):

2.610,00

Poziv na broj:

169

Trajanje analize (radni dani):

10

Kontakt

dr Nada Stanković

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 65 3976034

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Na zahtev je moguće dobiti podatke optičkih gustina rasta kultura (raw data)

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET