INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Genotipizacija sojeva PFGE metodom

O ANALIZI

Elektroforeza u pulsirajućem polju (engleski Pulsed Field Gel Electrophoresis - PFGE) je metoda razdvajanja velikih molekula DNK u agaroznim gelovima koristeći pulsirajuće električno polje. Ovom metodom je moguće razdvojiti bakterijske genome i hromozome nekih eukariotskih organizama (na PFGE gelovima je moguće razdvojiti fragmente veličine od nekoliko kilobaza do nekoliko megabaza). PFGE kombinovana sa digestijom totalne DNK restrikcionim enzimima u agaroznim blokčićima se koristi za genotipizaciju mikroorganizama i za detekciju genomskih rearanžmana kao što su delecije, duplikacije, translokacije i inverzije. U naučnoj literaturi PFGE važi za “zlatni standard” determinacije zato što je najpreciznija metoda za detekciju razlika među sojevima jedne vrste. Poslednjih godina su razvijene brze metode molekularne determinacije mikroorganizama, ali PFGE i dalje zadržava poziciju najpreciznije i najpouzdanije metode pogotovu kada se utvrđuju razlike/sličnosti među bliskim mikroorganizmima. Pored utvrđivanja razlika među mikroorganizmima PFGE se koristi i za određivanje nivoa srodnosti/udaljenosti među sojevima/vrstama (dendogram).

Tipovi uzoraka

Priprema uzorka

Vreme prijema uzoraka

Opis rezultata

Preuzimanje rezultata

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

PFGE genotipizacija *

Cena (dinari):

72.000,00

Poziv na broj:

170

Trajanje analize (radni dani):

5

Kontakt

dr Milan Kojić

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET