INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Određivanje citotoksičnosti jedinjenja na ćelijama u kulturi

O ANALIZI

Citotoksičnost prirodnih i hemijski sintetisanih jedinjenja određuje se MTT metodom na ćelijama u kulturi. MTT metoda je kolorimetrijska metoda kojom se određuje metabolička aktivnost ćelija merenjem nastanka obojenog proizvoda formazana redukcijom 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil tetrazolium bromida (MTT) mitohondrijalnom sukcinat dehidrogenazom.

Tipovi uzoraka

Analize se rade sa prečišćenim hemijski sintetisanim ili izolovanim prirodnim jedinjenjima, kao i sa prirodnim ekstraktima (smešama).

Priprema uzorka

Prečišćena jedinjenja se dostavljaju u formi suve supstance, a prirodni ekstrakti po dogovoru.

Vreme prijema uzoraka

Uzorci za analizu se mogu dostaviti u periodu od 10 do 16 časova radnim danima, po dogovoru sa izvršiocem usluge (videti Kontakti)

Opis rezultata

Rezultat se izdaje u formi izračunate IC50 koncentracije jedinjenja (koncentracije koja smanjuje vijabilnost ćelija za 50 %).

Preuzimanje rezultata

Rezultati se mogu dobiti putem imejla ili poštom. Uslov za izdavanje rezultata je da je uplata izvršena. Fizička lica kao dokaz dostavljaju uplatnicu putem imejla, faksa ili poštom

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Određivanje citotoksičnosti jedinjenja na ćelijama u kulturi – 1 analiza

Cena (dinari):

9.360,00

Poziv na broj:

133

Trajanje analize (radni dani):

10

Naziv analize:

Određivanje citotoksičnosti jedinjenja na ćelijama u kulturi – 2 do 3 analize

Cena (dinari):

12.600,00

Poziv na broj:

134

Trajanje analize (radni dani):

10

Kontakt

dr Lidija Šenerović

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 65 3976034
e-mail: lidijasenerovic@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Trajanje analiza zavisi od broja uzoraka i ćelijskih linija na kojima se određuje citotoksičnost

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET