INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Filogenetsko stablo

O ANALIZI

Za detaljnu analizu evolucionih odnosa među bakterijskim vrstama u molekularnoj filogeniji se koristi analiza sekvenci bilo DNK (npr. gena za 16S rRNK) bilo proteina. Filogenetska stabla zasnovana na sekvencama gena za 16Ѕ rRNK konstruišemo u MEGAX softveru. Rezultat su ukorenjena filogenetska stabla sa bootstrap vrednostima, pripremljena u formatu za objavljivanje. Ukoliko imate već sekvencirane gene za 16S rRNK, filogenetska stabla možemo konstruisati i na osnovu vaših podataka (bez ponovnog sekvenciranja).

Tipovi uzoraka

Sekvence odgovarajućih regiona DNK

Priprema uzorka

Sekvence u fasta formatu

Vreme prijema uzoraka

Sekvence za analizu se mogu dostaviti po dogovoru sa izvršiocem usluge na imejl (videti Kontakti).

Opis rezultata

Za ovu analizu koriste se sekvence 16S rRNK gena ili ITS regiona. Analiza se radi u programu MEGAX. Kao rezultat se dobija filogenetsko stablo.

Preuzimanje rezultata

Rezultati se mogu dobiti putem imejla.

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Filogenetska analiza (do 3 sekvence)

Cena (dinari):

6.000,00

Poziv na broj:

131

Trajanje analize (radni dani):

7

Naziv analize:

Svaka dodatna sekvenca

Cena (dinari):

1.200,00

Poziv na broj:

132

Trajanje analize (radni dani):

7

Kontakt

dr Lidija Đokić

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 65 3976034
e-mail: lidijadjokic@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET