Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Molekularna identifikacija cijanobakterija i gljiva

O ANALIZI

16S rRNK gen, odnosno ITS region su najčešće korišćeni genetički marker u taksonomiji i filogenetskoj analizi bakterija odnosno gljiva, jer je prisutan kod svih bakterija, odnosno gljiva. Kako se njihova funkcija nije menjala tokom vremena, razlike u sekvencama ovih regiona oslikavaju evolucione promene. Za identifikaciju cijanobakteija i gljiva kao polazni materijal koristimo izolovanu DNK, odnosno 16S rRNK gen ili ITS region umožen u PCR reakciji. Za dobijanje parcijalne ili skoro cele sekvence gena za 16S rRNK donosno ITS region koristimo univerzalne prajmere, a sekvence analiziramo SeqMatch i BLAST alatima.

Tipovi uzoraka

DNK (500 ng) ili odgovarajući PCR umnožak (100 ng)

Priprema uzorka

Kvalitet DNK uzoraka mora biti proveren na agaroznom gelu (dostaviti sliku putem imejla).

Vreme prijema uzoraka

Uzorci za analizu se mogu dostaviti u periodu od 10 do 16 časova radnim danima, po dogovoru sa izvršiocem usluge (videti Kontakti).

Opis rezultata

Rezultat je identifikovan vrsta mikroorganizma, izražen zajedno sa procenatom identičnosti sa najsličnijim deponovanim sekvencama u javno dostupnim nukleotidnim bazama podataka.

Preuzimanje rezultata

Rezultati se mogu dobiti putem imejla ili poštom. Uslov za izdavanje rezultata je da je uplata izvršena. Fizička lica kao dokaz postavljaju uplatnicu putem imejla, faksa ili poštom.

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Molekularna identifikacija cijanobakterija i gljiva (a+b+c)

Cena (dinari):

12.180,00

Poziv na broj:

127

Trajanje analize (radni dani):

7

Naziv analize:

PCR analiza

Cena (dinari):

3.000,00

Poziv na broj:

128

Trajanje analize (radni dani):

2

Naziv analize:

Sekvenciranje

Cena (dinari):

8.100,00

Poziv na broj:

71

Trajanje analize (radni dani):

3

Naziv analize:

identifikacija

Cena (dinari):

1.080,00

Poziv na broj:

72

Trajanje analize (radni dani):

2

Kontakt

dr Lidija Đokić

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 65 3976034
e-mail: lidijadjokic@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET