Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Identifikacija vrste bakterija

O ANALIZI

Gen za 16S rRNK je najčešće korišćeni genetički marker u taksonomiji odnosno filogenetskoj analizi bakterija jer je prisutan kod svih bakterijskih vrsta. Kako se njegova funkcija nije menjala tokom vremena, razlike u sekvenci ovog gena odslikavaju evolucione promene. Za identifikaciju bakterija kao polazni materijal koristimo čistu bakterijsku kulturu, izolovanu DNK, odnosno 16S rRNK gen umožen u PCR reakciji. Za dobijanje parcijalne ili skoro cele sekvence gena za 16S rRNK koristimo univerzalne bakterijske prajmere, a sekvence analiziramo SeqMatch i BLAST alatima.

Tipovi uzoraka

Čista bakterijska kultura na čvrstoj podlozi, talog iz tečne bakterijske kulture (iz 2 ml), izolovana DNK (500 ng) ili odgovarajući PCR umnožak (100 ng)

Priprema uzorka

Kvalitet DNK uzoraka mora biti proveren na agaroznom gelu (dostaviti sliku putem imejla).

Vreme prijema uzoraka

Uzorci za analizu se mogu dostaviti u periodu od 10 do 16 časova radnim danima.

Opis rezultata

Rezultat je identifikovan vrsta mikroorganizma, izražen zajedno sa procenatom identičnosti sa najsličnijim deponovanim sekvencama u javno dostupnim nukleotidnim bazama podataka.

Preuzimanje rezultata

Rezultati se mogu dobiti putem imejla ili poštom. Uslov za izdavanje rezultata je da je uplata izvršena. Fizička lica kao dokaz postavljaju uplatnicu putem imejla, faksa ili poštom.

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Identifikacija vrste bakterije sekvenciranjem 16S rDNK regiona

Cena (dinari):

19.734,00

Poziv na broj:

68

Trajanje analize (radni dani):

10

Naziv analize:

izolacija DNK

Cena (dinari):

3.900,00

Poziv na broj:

69

Trajanje analize (radni dani):

4

Naziv analize:

PCR

Cena (dinari):

3.900,00

Poziv na broj:

70

Trajanje analize (radni dani):

2

Naziv analize:

Sekvenciranje

Cena (dinari):

10.530,00

Poziv na broj:

71

Trajanje analize (radni dani):

3

Naziv analize:

identifikacija

Cena (dinari):

1.404,00

Poziv na broj:

72

Trajanje analize (radni dani):

1

Kontakt

dr Lidija Đokić

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 65 3976034
e-mail: lidijadjokic@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET