INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Starter kulture za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda

O ANALIZI

Za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda se koriste bakterije mlečne kiseline. Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo poseduje veliku kolekciju bakterija mlečne kiseline  poreklom iz autohtonih mlečnih proizvoda sakupljanih tokom niza godina u regionu zapadnog Balkana.  Svaki mlečni proizvod zahteva posebnu starter kulturu prilagodjenu tehnološkom postupku proizvodnje nekog fermentisanog proizvoda. Zato se starter kulture pripremaju posebno za svakog proizvodjača u saglasnosti sa njegovim potrebama. Starterr kulture su žive i pripremaju se u vidu jogurta.

Tipovi uzoraka

Priprema uzorka

Vreme prijema uzoraka

Opis rezultata

LMM tim je konstruisao različite starter kulture koje se mogu koristiti za kontrolisanu proizvodnju mlečnih proizvoda sa geografskim poreklom. Do sada, četiri starter kombinacije su u potpunosti testirane i spremne za sprovođenje u industrijskom sektoru: starter za jogurt, starter za mileram, starter za mladi sir i starter za beli sir u salamuri.

Preuzimanje rezultata

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize:

Starter kulture za proizvodnju fermentisanih mlečnih proizvoda

Cena (dinari):

na upit

Poziv na broj:

72

Trajanje analize (radni dani):

7

Kontakt

dr Amarela Terzić Vidojević

Tel: +381 11 3975960
Mob: +381 65 3975960
e-mail: amarela@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET