INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Određivanje in vivo toksičnosti jedinjenja na embrionima zebra ribica

O ANALIZI

Toksičnost se ispituje na embrionima zebra ribica (Danio reri; eng. zebrafish) kao animalnom model sitemu. Zbog velike sličnosti sa sisarima, uključujući i čoveka, na molekularno-genetičkom nivou, zebra ribica predstavljaju adekvatnu zamenu za sisarske modele (miševi, pacovi) i pouzdan, efikasan i brz animalni model za ispitivanje toksičnosti različitih vrsta jedinjenja. U zavisnosti od ponuđenog testa ili kombinacije testova, u periodu od 6-120 starosti embriona ispitiuje se preživljavanje embriona, pojava znakova teratogenosti ili kardiotoskičnosti.

Tipovi uzoraka

Analize se rade sa čvrstim, polučvrstim i tečnim uzorcima, koji su rastvorljivi u vodi ili u DMSO. Analiziraju se jedinjenja prirodnog porekla, hemijski sintetisana jedinjenja i materijali, smeše jedinjenja, kao i različiti oblici formulacija proizvoda. Analiza se obavlja i na uzorcima vode različitog porekla.

Priprema uzorka

Čvrsti i polučvrsti uzorci se dostavljaju suvi (minimalna količina 2 mg). Za analizu se prave 20 ili 50 mM stokovi u vodi ili DMSO. Za ispitivanje tečnih uzoraka kontaktirati zaduženu osobu. Uzorke vode je potrebno dostaviti u zapremini od 30 mL. Uzorke osetljive na svetlost i temperaturu iznad 37C je potrebno naznačiti i adekvatno zaštiti prilikom transporta.

Vreme prijema uzoraka

Uzorak se može predati svakog radnog dana u period od 11-15 časova

Opis rezultata

U testu akutne toksičnosti rezultat se izdaje u formi LC50 vrednosti (koncentracija koja izaziva smrt 50 % embriona). U testu određivanja teratogenog potencijala prati se efekat na razvoj embriona, i određuju toksikoloških parametri kao što su: LC50 (koncentracija koja izaziva smrt 50 % embriona), EC50 (koncentracija koja izaziva negativne efekte na razvoj 50 % embriona), Ti (index teratogenosti), LOEC (najmanja koncentracija pri kojoj jedinjenje izaziva negativan efekat na embrionima), NOEC (najveća koncentracija pri kojoj jedinjenje nema negativan efekat na preživljanje ili razvoj embriona).

Preuzimanje rezultata

Rezultati se mogu dobiti putem imejla ili poštom svakog radnog dana. Uslov za izdavanje rezultata je da je uplata izvršena. Fizička lica kao dokaz postavljaju uplatnicu putem imejla, faksa ili poštom.

CENOVNIK

Naziv analizeCena (dinari)Poziv na brojTrajanje analize (radni dani)
Naziv analize: Test 1 Test akutne toksičnosti
Cena (dinari): 13.020,00
Poziv na broj: 122
Trajanje analize (radni dani): 15
Naziv analize: Test 2 Određivanje teratogenog potencijala
Cena (dinari): 13.020,00
Poziv na broj: 123
Trajanje analize (radni dani): 15
Naziv analize: Test 3 Test kardiotoksičnosti
Cena (dinari): 13.020,00
Poziv na broj: 124
Trajanje analize (radni dani): 15
Naziv analize: Test 1 + 3
Cena (dinari): 17.004,00
Poziv na broj: 125
Trajanje analize (radni dani): 15
Naziv analize: Test 2 + 3
Cena (dinari): 17.004,00
Poziv na broj: 126
Trajanje analize (radni dani): 15

Kontakt

dr Aleksandar Pavić

Tel: +381 11 3976034
Mob: +381 65 3976034
е-mail: sasapavic@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET