INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Obrazovanje

Obrazovni strateški cilj IMGGI je da postane ključna ustanova u zemlji koja će svojim aktivnostima obezbediti: okvir zа rаzvoj visoko obrаzovаnih mlаdih nаučnikа od kojih se očekuje dа imaju vodeće pozicije u nаučnim istrаživаnjimа i univerzitetskoj nаstаvi; programe obuke iz oblasti molekularne biologije i molekularne genetike uz kontinuirano obrazovanje iz oblasti biomedicine; i promociju nauke i komunikaciju sa opštom populacijom čime će uticati na dalje podizanje svesti stanovništva o društvenom i ekonomskom značaju naučnog napretka i tehnološkog razvoja u oblastima molekularne biologije i molekularne genetike. Nastavnu aktivnost IMGGI najvećim delom ostvaruje kroz realizaciju programa osnovnih akademskih, master i doktorskih studija u okviru Biološkog fakulteta (studijski program Molekularna biologija), a saradnici Instituta učestvuju i u doktorskim i specijalističkim studijama na drugim fakultetima i univerzitetima u zemlji.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET