INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Milica Živković

Viši naučni saradnik
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mobile:           +381 64  8044082
Phone:           +381 11 397 57 44
Fax:                +381 11 397 58 08
E-mail: milicanikolic@imgge.bg.ac.rs           

OBRAZOVANJE

2012 - doktor bioloških nauka, Biološki fakultet (BF), Univerzitet u Beogradu (UB)
2006 - magistar bioloških nauka, BF, UB
2004 - diplomirani biolog, BF, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2013 -  naučni saradnik, IMGGI, UB
2008 - 2013 - istraživač saradnik, IMGGI, UB
2004 - 2008 - istraživač pripravnik, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, (IMGGI), UB

OSTALE AKTIVNOSTI     

2006 - 2013 - član Udruzenja mikrobiologa Srbije

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

Molekularna karakterizacija probiotskih karakteristika mikroorganizama izolovanih iz domaćih sireva. Istraživanje laktobacila koji produkuju egzopolisaharide (EPS); kloniranje i funkcionalna karakterizacija EPS operona. Proućavanje interakcija laktobacila sa ćelijskim linijama epitelijalnog kolorektalnog carcinoma (Caco-2, HT29 i HT29-MTX) in vitro kao i interakcija sa limfocitima iz periferne krvi. Testiranje Lactobacillus paraplantarum BGCG11, EPS producenta za koji je pokazano da povećava odnos supresivnih i imunomodultornih citokina kao i Th17 odgovor, u prevenciji i tretmanu dijabetesa tip 1."

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET