Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Lidija Šenerović

Naučni savetnik
Grupa za sociomikrobiologiju
Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama (LMGEM)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu (UB)

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 65 397 60 34  
Tel:     +381 11 397 60 34
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: seneroviclidija@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2009 - Doktor bioloških nauka (specijalizacija: biohemija), Humboldt Univerzitet, Berlin, Nemačka
(TEZA: Funkcionalna i strukturna karakterizacija virulentnog faktora IpaB iz Shigella flexneri)
2005 - Magistar bioloških nauka, Biološki fakultet, UB
2001 - Diplomirani molekularni biolog i fiziolog, Biološki fakultet, UB

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2021 - Naučni savetnik
2016 - 2021 -
Viši naučni saradnik, Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama, IMGGI, UB
2011 - 2016
- Naučni saradnik, Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama, IMGGI, UB
2006 - 2009 - Doktorand u Laboratoriji za ćelijsku mikrobiologiju, Max Planck Institut za infektivnu biologiju, Berlin, Nemačka
2005 - 2006 - Istraživač saradnik, Laboratorija za molekularnu biotehnologiju, IMGGI, UB
2002 - 2005 - Istraživač pripravnik, Laboratorija za molekularnu biotehnologiju, IMGGI, UB

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

  • Novi pristupi u antimikrobnim tretmanima (novi molekuli koji modulišu mikrobiološku komunikaciju; agensi koji modulišu virulenciju i sprečavaju formiranje biofilmova bakterija i gljiva);
  • Sekundarni metaboliti bakterija sa antibakterijskim i antigljivičnim aktivnostima;
  • Domaćin-patogen interakcije;
  • Funkcionalizovani materijali sa antimikrobnim i anti-biofilm svojstvima.

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET