Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Aleksandar Pavić

Viši naučni saradnik
Grupa za molekularnu mikrobiologiju
Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju (LMM)

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu (UB),

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:   +381 65 397 60 34
Tel:     +381 11 397 60 34
Fax:    +381 11 397 58 08
E-mail: sasapavic@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE

2012 - Doktor bioloških nauka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
(Teza: Funkcionalni diverzitet bakterijskih zajednica izolovanih iz plodonosnih tela tartufa)
2006 - Diplomirani biolog, Biološki fakultet, UB    

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2014 - Naučni saradnik, Laboratorija za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama, IMGGI, UB
2011 - 2014 - Istraživač saradnik, LMGEM, IMGGI, UB
2010 - 2011 - Istraživač pripravnik, LMGEM, IMGGI, UB
2008 - 2009 - Stipendista programa DAAD, Department for Soil Science, UFZ Centre for Environmental Research, Hale, Nemačka
2006 - 2010 - Student doktorskih studija, Biološki fakultet, UB, kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

OSTALE AKTIVNOSTI

2014 - Noć istraživača: Science in Motion for Friday Night Commotion – SCIMFONICOM (H2020-MSCA-NIGHT-2014)
2013 - 2014 - Predavanja i vežbe iz mikrobiologije na seminarima iz biomedicine u istraživačkoj stanici - Petnica, Republika Srbija
2013 - Noć istraživača: Science in Motion for Friday Night Commotion 2.013 – SCIMFONICOM (FP7-PEOPLE-2013-NIGHT 609724)
2012 - Noć istraživača: Science in Motion for Friday Night Commotion – SCIMFONICOM (PNIGHT-GA-2012-316471)
2011 - Noć istraživača: Researchers' Night Fever "RENIFEVER" (EU, CSA-SA, FP7-PEOPLE-2011-NIGHT- 287432
2011 - Mala škola DNKlogije, Projekat popularizacije nauku finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
2004 - 2005 - Demonstrator na predmetima Citologija i Citologija, embriologija i histologija, Biološki fakultet, UB
2003 - Mlađi saradnik na seminaru iz biologije, oblast mikrobiologija, u istraživačkoj stanici - Petnica, Republika Srbija

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

  • Evaluacija toksičnog i teratogenog uticaja novih jedinjenja sintetisanih hemijskim putem ili bakterijskog porekla, na modelu embriona zebrica (Danio rerio) praćenjem embrionalnog razvića i preživljavanja embriona
  • Ispitivanje destruktivnog potencijala bakterija u procesu biodeterioracije slika i bibliotečke građe, testiranjem njihovih sposobnosti da degraduju organske komponente slika, papira i pergamenta ili da koriste slikarske pigmente kao jedine izvore esencijalnih nutrijenata
  • Funkcionalni diverzitet bakterija iz sporonosnih tela tartufa, sa aspekta uloge bakterija u ishrani tartufa tokom njihove ontogenije i zaštiti od zemljišnih mikopatogenih gljiva

PUBLIKACIJE

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET