Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Završetak projekta BioICEP

Svečani događaj povodom završetka projekta "Bio Innovation of a Circular Economy for Plastics" (BioICEP) finansiranog od strane Evropske komisije održava se od 15. do 17. maja 2024. u hotelu Majestic u Beogradu. Ovaj događaj predstavlja kulminaciju višegodišnjeg truda, inovacija i saradnje partnera iz 15 institucija uključenih u ovaj projekat.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET