Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Trendovi u molekularnoj biologiji 4

U toku 2024. godine IMGGI će objaviti tematski zbornik „Trendovi u molekularnoj biologiji 4"

Tematski zbornik ima za cilj da prikaže koje su teme obeležile istraživanja iz molekularne biologije u Srbiji i u svetu u prethodnom periodu. Sadržaj ovog tematskog zbornika nacionalnog značaja (M42) čine revijski radovi sa temama proizašlim iz doktorskih disertacija iz molekularne biologije odbranjenih u prethodne tri godine i revijski radovi kao prikazi tema iz molekularne biologije koje su obeležile 2023. i 2024. godinu. Ove godine, po prvi put, zbornik će sadržati i radove mladih naučnika koji će imati prilike da prikažu svoja istraživanja iz molekularne biologije sprovedena u okviru studentskih i master radova.

Rok za prijavu radova je 3. jun, a rok za slanje kompletnih radova je 5. avgust.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET