Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Otvorena pozicija u administraciji IMGGI

IMGGI je raspisao oglas za radno mesto poslovnog sekretara u okviru Sektora za opšte poslove IMGGI. Konkurs je otvoren do 5. aprila.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET