Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Publikacija iz IMGGI na naslovnoj strani časopisa “Animals”

Rad koji je proistekao iz saradnje Grupe za interakcije probiotika i mikrobiote sa domaćinom IMGGI i Istraživačkog centra za ribarstvo i akvakulturu Instituta za akvakulturu i bezbednost životne sredine Mađarskog univerziteta za poljoprivredu i prirodne nauke objavljen je u časopisu “Animals” i odabran je za naslovnu stranu broja u kome je rad izašao.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET