Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Dr Maja Stojiljković, dobitnica projekta PRIZMA Fonda za nauku

Dr Maja Stojiljković, rukovodilac Grupe za istraživanje retkih bolesti i razvoj terapeutika IMGGI, dobila je projekat u okviru Programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije. Projekat GlucoAdjust se bavi razvojem novog pristupa u lečenju glikogenoze tipa Ib i diabetesa tipa 2 koji se zasniva na podešavanju nivoa glukoze vezivanjem glukozo-6-fosfat translokaze.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET