INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Produžen rok za prijavu za BelBi 2023

Rok za registraciju i prijavu apstrakata za četvrtu Beogradsku konferenciju o bioinformatici (BelBi 2023) je produžen do 2. juna 2023.

https://belbi.bg.ac.rs 

Belbi2023

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET