INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Seminar IMGGI

U ponedeljak, 24. 10. 2022. godine, u hotelu M organizovan je seminar IMGGI kome su prisustvovali svi zaposleni. Na seminaru su predstavljeni projekti SAIGE i BIO4, rezultati HR ankete i neki od tekućih projekata iz programa PROMIS Fonda za nauku i Horizon Europe Evropske komisije.

seminar

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET