• Лабораторија за молекуларну биомедицину (ЛМБ) има репутацију постигнуту истраживачким резултатима и екпертизом у дијагностици различитих ретких болести у Србији и на Балкану. Напори ЛБМ су усмерени ка истраживањима молекуларне основе Опширније...
  • Главни правац истраживања наше лабораторије је корелације генотипа са фенотипом. Циљ нам је да откријемо комбиновану модулаторну улогу испитиваних гена у респираторним (ХОБП, цистична фиброза), кардиоваскуларним (тромбоза, кардиомиопатије) и малигним Опширније...
  • Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ЛХМГ) се већ дуги низ година бави проучавањем транскрипционе регулације експресије хуманих SOX гена. У Лабораторији се испитује улога SOX гена у процесима ин витро Опширније...
  • Научноистраживачки интереси Лабраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница. Наша лабораторија, чији је претходни назив био Лабораторија за молекуларну Опширније...
  • Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ) поседује јединствену бактеријску колекцију која обухвата бактерије млечне киселине (БМК) изоловане како из ферментисаних млечних производа произведених у домаћинствима по традиционалним рецептурама тако и БМК Опширније...
  • Лабораторија за молекуларну биологију биљака је основана 2002. године. Истраживања у лабораторији покривају различите аспекте молекуларне биологије биљака: испитивање механизама одговора биљака на различите факторе абиотичког стреса (нутритивни стрес, токсични Опширније...
  • 1 Лабораторија за молекуларну биомедицину
  • 2 Лабораторија за молекуларну биологију
  • 3 Лабораторија за хуману молекуларну генетику
  • 4 Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама
  • 5 Лабораторија за молекуларну микробиологију
  • 6 Лабораторија за молекуларну биологију биљака
  • Молекуларно генетички тестови
  • Остале услуге

Сектор за лабораторијска испитивања Институтa врши услуге биолошког испитивања за биљне и хумане узорке (број акредитације 01-363).

image

Опширније...

Поред акредитованих услуга Институт се бави и анализама и истраживањима прилагођеним потребама клијената.

image

Опширније...

baner cir

Новости и догађаји

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Календар догађаја

  • 1

NMD sr logo