• Лабораторија за молекуларну биомедицину (ЛМБ) има репутацију постигнуту истраживачким резултатима и екпертизом у дијагностици различитих ретких болести у Србији и на Балкану. Напори ЛБМ су усмерени ка истраживањима молекуларне основе Опширније...
 • Главни правац истраживања наше лабораторије је корелације генотипа са фенотипом. Циљ нам је да откријемо комбиновану модулаторну улогу испитиваних гена у респираторним (ХОБП, цистична фиброза), кардиоваскуларним (тромбоза, кардиомиопатије) и малигним Опширније...
 • Лабораторија за хуману молекуларну генетику (ЛХМГ) се већ дуги низ година бави проучавањем транскрипционе регулације експресије хуманих SOX гена. У Лабораторији се испитује улога SOX гена у процесима ин витро Опширније...
 • Научноистраживачки интереси Лабраторије за молекуларну генетику и екологију микроорганизама обухватају биотехнологију, молекуларну генетику, биохемију и екологију микроорганизама и њихових заједница. Наша лабораторија, чији је претходни назив био Лабораторија за молекуларну Опширније...
 • Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ) поседује јединствену бактеријску колекцију која обухвата бактерије млечне киселине (БМК) изоловане како из ферментисаних млечних производа произведених у домаћинствима по традиционалним рецептурама тако и БМК Опширније...
 • Лабораторија за молекуларну биологију биљака је основана 2002. године. Истраживања у лабораторији покривају различите аспекте молекуларне биологије биљака: испитивање механизама одговора биљака на различите факторе абиотичког стреса (нутритивни стрес, токсични Опширније...
 • 1 Лабораторија за молекуларну биомедицину
 • 2 Лабораторија за молекуларну биологију
 • 3 Лабораторија за хуману молекуларну генетику
 • 4 Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама
 • 5 Лабораторија за молекуларну микробиологију
 • 6 Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Услуге 

usluge 

imggi30god

Новости и догађаји

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Календар догађаја

 • 1. јун 2016. - Прослава 30 година ИМГГИ
 • 20.-24. јун 2016. - Belgrade Bioinformatics Conference (BELBI)
 • 26. јун 2016. - 30 година ИМГГИ
 • 6. јул 2016. - Курс академских вештина за студенте у ИМГГИ
 • 23. септембар 2016. - Ноћ истраживача
 • 1

program promocije cir

fondacja

nmd