Vanda Balint

Istraživač pripravnik
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI),
Univerzitet u Beogradu,

Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija
Mob:    +381 65 3976 212
Tel:      +381 11 3976 212
Fax:     +381 11 397 58 08
E-mail: vanda@imgge.bg.ac.rs

OBRAZOVANJE                     

2018 – Student doktorskih studija, modul Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2018 – Master biolog, modul Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
2017 – Diplomirani biolog, modul Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

ISTRAŽIVAČKO ISKUSTVO

2018 – Izrada doktorske teze, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo, Univerzitet u Beogradu
2017-2018  – Izrada master teze, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo, Univerzitet u Beogradu 

RADNO ISKUSTVO

2019 – Istraživač pripravnik, Laboratorija za humanu molekularnu genetiku, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inžinjerstvo, Univerzitet u Beogradu 

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

  • Uloga humanih SOX gena u in vitro neuralnoj diferencijaciji
  • Proučavanje uloge specifičnih humanih SOX gena u okviru molekularnih mehanizama bitnih za proces reaktivacije humanih NT2-astrocita

Please publish modules in offcanvas position.