Otvorene pozicije

  • Student master studija za 2022/2023

Grupa za ćelijsku i molekularnu biologiju mišića

Kontakt: dr Snežana Kojić, snezanakojic@imgge.bg.ac.rs

Datum objavljivanja: 15. 6. 2022.

Grupa za ćelijsku i molekularnu biologiju mišića bi angažovala motivisanog i entuzijastičnog studenta Biološkog fakulteta koji planira upis na master studije u skolskoj 2022/23 godini. Tema rada je iz oblasti regeneracije skeletnih mišića, a kao model sistem bi se koristila zebrica (Danio rerio). Projekat bi uključivao imunohistohemiju i rad na fluorescentnom mikroskopu.

https://imgge.bg.ac.rs/yu/gcmbm

Rok za prijavljivanje je 10. 7. 2022.

  • Saradnik na projektu MPNTR za 2022/2023 (zamena na godinu dana)

Grupa za gensku regulaciju u tumorima

Kontakt: dr Aleksandra Nikolić, aleksni@imgge.bg.ac.rs

Datum objavljivanja: 30. 5. 2022.

Grupa za gensku regulaciju u tumorima traži zamenu na godinu dana za naučno-istraživački rad u oblasti molekularne biologije tumora. Uslovi su stečeno zvanje mastera na fakultetu prirodnih nauka i zvanje istraživač pripravnik. Zainteresovani kandidati treba da pošalju CV i potvrdu o izboru u istraživačko zvanje na email adresu aleksni@imgge.bg.ac.rs najkasnije do 30. 6. 2022. Odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije do 10. 7. 2022.

  • Student osnovnih studija – volonter za 2022/2023

Grupa za gensku regulaciju u tumorima
Kontakt: dr Aleksandra Nikolić, aleksni@imgge.bg.ac.rs
Datum objavljivanja: 23. 5. 2022.

Grupa za gensku regulaciju u tumorima traži studente osnovnih studija zainteresovane za uključivanje u naučno-istraživački rad i dugoročni angažman u svojstvu volontera (minimum 9 meseci). Angažman podrazumeva dve faze rada: 1) samostalni rad studenta koji obuhvata pregled literature, prikupljanje podataka, bioinformatičke analize i postavljanje hipoteze uz mentorsku podršku u prvih 6 meseci  i 2) laboratorijski angažman koji obuhvata eksperimentalnu proveru postavljene hipoteze i eventualni dalji rad u sklopu tekućih istraživanja: https://imgge.bg.ac.rs/yu/ggrt

Zainteresovani studenti treba da popune upitnik na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdScXpYeU3sRUy9qISTMGwmZ8UqhSC3TAGBIgY4cvMslyImuA/viewform

Rok za prijavljivanje je 30. jun 2022. godine.

Please publish modules in offcanvas position.