Farmakogenomički markeri u imunosupresivnoj i imunomodulatorskoj terapiji: od validiranih markera do kitova za genotipizaciju i kliničkih algoritama

Rukovodilac: Dr Branka Zukić

            Farmakogenetika predstavlja studiju varijacija DNK sekvenci i genske ekspresije i njihov odnos sa efikisanošću i toksičnošću lekova. Predstavlja bazu za implementaciju personalizovane medicine, mladog, ali brzo napredujućeg polja zdavstvene zaštite. Cilj farmakogenetike je da identifikuje genomske i kliničke informacije da bi kod pacijenta predvidela odgovor na terapiju. Farmakogenetika potpuno menja staromodnu terapijsku paradigmu „jedna doza za sve pacijente“ i „metod pogreški i pogodaka“, a uvodi novi, personalozovani koncept „odabir odgovarajućeg terapeutika u odgovarajućoj dozi u skladu sa specifičnim genetičkim potpisom pacijenta“. Kombininovana terapija tiopurinima, metotreksatom i kortikosteroidima predstavlja okosnicu lečenja različitih malignih, autoimunskih i inflamatornih bolesti. Upotreba ovih imunosupresiva kod pacijenata nosilaca genskih varijanti u genima uključenim u metabolizam lekova, može dovesti do teške toksičnosti, neželjenih efekata ili slabog odgovora na terapiju. U okviru ovog projekta, istraživaćemo farmakogenomičke markere povezane sa odogovorom na imunosupresivne i imunomodulatorske lekove: merkaptopurin, metotreksat i kortikosteroide. Ovi farmakogenetički markeri će biti validirani u srpskoj i slovenačkoj populaciji bolesnika sa akutnom limfoblastnom leukemijom (ALL), reumatoidnim artritisom (RA), psorijazom i pacijentima sa transplantiranim bubregom. Ovaj projekat će realizovati istraživački timovi iz Srbije (Laboratorija za molekularnu biomedicinu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjersvo, Univerzitet u Beogradu) i Slovenije (Laboratorija za farmakogenetiku, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani). Obe grupe koje učestvuju u saradnji već su uradile veliki broj farmakogenomičkih studija, tražeći farmakogenomičke markere kod bolesnika obolilih od dečje ALL i drugih karcinoma i u reumatoidnom artritisu. Dosadašnji rezultati su imali značajan uticaj na ovo polje istraživanja. Očekivani rezultati ovog zajedničkog projekta su identifikacija farmakogenimičkih markera značajnih za odgovor na imunosupresivne i imunomodulatorske lekove, validacija kliničko-farmakogenomičkih modela i dizajn farmakogenomičkih kitova i algoritama za implementaciju lečenja širokog spektra bolesti baziranog na genetskom zapisu pacijenata koji zahtevaju ovakavo lečenje. Ovi rezultati će doprineti poboljšanju života pacijenata kao i smanjenju troškova redukovanjem neefikasnog lečenja i samim tim važan doprinos zdravstvenim sistemima Srbije i Slovenije. Budući da ovakvi farmakogenetički kitovi nisu još uvek dostupni, pacijenti i zdravstveni sistemi širom sveta će imati koristi od ovog projekta. Naše istraživanje može, takođe, da dovede do novih patenata. Pored toga, originalnost i aktuelnost istraživačkog polja kao i prevođenje u kliničku praksu će omogućiti doktorantima i posdoktorantima da nastave svoja istraživanja u okviru našeg bilateralnog projekta. Translacioni aspekt našeg programa je da nađe nove, potencijalne dijagnostičke i farmakogenetičke markere odgovora na terapiju koji će podržati personalizovanu medicinu.

Please publish modules in offcanvas position.