Laboratorija za molekularnu mikrobiologiju

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
Istraživanje

LMM se bavi izučavanjem novih determinanti/mehanizama rezistencije bakterija na antibiotike, njihovim širenjem među patogenim bakterijama i pronalaženjem novih antimikrobnih agenasa (antimikrobni peptidi, lipopeptidi, antibiotici i bakteriofagi), antivirulentnih faktora i mehanizama koje koriste korisne bakterije u kompeticiji sa patogenima.

LMM se pretežno bavi fundamentalnim istrazivanjima u kojima koristi veliki broj klasičnih i savremenih metoda mikrobiologije, molekularne gentike mikroorganizama i genetičkog inženjerstva u cilju izolacije novih bakterijskih sojeva, kloniranja gena od interesa (kako odgovornih za rezistenciju na antibiotike tako i za sintezu antimikrobnih jedinjenja), izučavanje regulacije njihove ekspresije, overekspresije, analize mehanizama delovanja i primene. 

Tekući projekti
Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3975960
Faks: +381 11 3975808

lab6@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.