Laboratorija za molekularnu biologiju

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje

U Laboratoriji za molekularnu biologiju se izučavaju molekularni mehanizmi koji leže u osnovi kardovaskularnih, malignih, plućnih i neuromišićnih bolesti. Naši istraživački ciljevi obuhvataju rasvetljavanje fundamentalnih fiziloških procesa i etiopatoloških mehanizama u ovim bolestima, kao i primenu dobijenih rezultata u dijagnostici i terapiji. Oblasti istraživanja laboratorije su:

 • Ispitivanje molekularnih mehanizama hemostaze, inflamacije, remodelovanja tkiva i  odgovora na mehanički i oksidativni stres.
 • Izučavanje biološke funkcije odabranih molekula i njihove uloge u oboljenjima od interesa: MARP proteini, protrombin, alfa 1-antitripsin, TGFB1, SMAD4, CYP2C19 i VKORC1.
 • Analiza uticaja genskih varijanti i sredinskih faktora na fenotip.
 • Identifikacija i funkcionalna karakterizacija molekularnih markera.
 • Farmakogenetika.
 • Proučavanje molekularnih mehanizama fizioloških i patoloških procesa od interesa in vitro (primarne i kontinuirane ćelijske linije) i in vivo (zebrice).
 • Razvoj metoda za neinvazivnu molekularnu dijagnostiku.

Laboratorija za molekularnu biologiju uspešno sarađuje sa brojnim naučno-istraživačkim i zdravstvenim ustanovama u Srbiji, kao i eminentnim institutima iz inostranstva i otvorena je za sve vidove saradnje.

Tekući projekti

          Trajanje projekta: 2020-2021

Odabrane publikacije
Kontakt

Adresa sedišta / Poštanska adresa:
Vojvode Stepe 444a,
11042 Beograd 152, Srbija

Tel: +381 11 3976658
Faks: +381 11 3975808

labmolbio@imgge.bg.ac.rs

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.