Etnogeneza Srba u srednjem veku: uporedna analiza istorijsko-kulturnog nasleđa, genetičkog materijala i predmeta materijalne kulture sa aspekta analitičke hemije

Rukovodilac: Dr Irena Cvijanović, Istorijski institut Beograd

U okviru navedenog projekta u Laboratoriji za humanu molekularnu genetiku realizuje se potprojekat "Molekularno genetička analiza DNK u populacijama koje su naseljavale područje Jugozapadne Srbije u periodu od bronzanog doba do srednjeg veka" čiji je rukovodilac dr Nataša Kovačević Grujičić. Istraživanje je fokusirano na analizu varijabilnosti mitohondrijske DNK (mtDNK) savremene populacije Srbije sa populaciono-genetičkog, filogenetskog i filogeografskog aspekta. Postavljeni su sledeći ciljevi: analiza diverziteta mtDNK savremene srpske populacije; analiza spektra i učestalosti mtDNK haplogrupa; utvrđivanje genetičkih odnosa između srpske i ostalih evropskih populacija; filogenetska i filogeografska analiza kompletno sekvenciranih mitogenoma uočenih u srpskoj populaciji u cilju procene vremena nastanka pojedinih mtDNK linija kao i detekcije linija koje su potencijalno specifične za Balkansko poluostrvo. Filogenetske/filogeografske analize doprineće boljem razumevanju evolucije pojedinih mtDNK haplogrupa kao i utvrđivanju doprinosa različitih migracija koje su se odvijale kroz teritoriju Balkana u uspostavljanju sadašnjeg obrasca varijabilnosti maternalnog genskog pula populacije Srbije.

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.