Laboratorija za humanu molekularnu genetiku

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Istraživanje
Laboratorija za humanu molekularnu genetiku (LHMG) se već dugi niz godina bavi proučavanjem ekspresije humanih SOX gena i ulogom transkripcionih faktora, signalnih puteva i epigenetičkih mehanizama u regulaciji aktivnosti ovih gena. Takođe, u Laboratoriji se ispituje uticaj modulacije ekspresije SOX gena na procese in vitro neurogeneze i onkogene transformacije ćelija. 

LHMG se bavi i analizom diverziteta mitohondrijske DNK savremene populacije Srbije što predstavlja osnovu za buduća komparativna istraživanja drevnih populacija koje su naseljavale ovo područje.

Deo istraživanja usmeren je na analizu potencijalnih antitumorskih i neuroprotektivnih svojstava bioaktivnih i sintetičkih jedinjenja. Terapeutski efekti se evaluiraju primenom in vitro testova za ispitivanje uticaja jedinjenja na osnovne ćelijske procese (preživljavanje/vijabilnost, unutarćelijski stres, proliferacija, apoptoza, adhezija, migracija).

LHMG nudi molekularnu dijagnostiku mikrodelecionih sindroma primenom fluorescentne in situ hibridizacije (FISH), analizu nivoa fragmentacije DNK spermatozoida kao dopunu postojećim protokolima u lečenju steriliteta, i primenu genetičkih markera u selekciji osobina od ekonomskog značaja kod domaćih životinja.

LHMG je opremljena savremenom laboratorijskom opremom i ima visoko kompetentne saradnike za istraživanja u oblasti humane molekularne genetike. Saradnici LHMG aktivno učestvuju u teorijskoj nastavi i praktičnoj obuci studenata Biološkog fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Odabrane publikacije
 • Topalovic V, Krstic A, Schwirtlich M, Dolfini D, Mantovani R, Stevanovic M, Mojsin M. Epigenetic regulation of human SOX3 gene expression during early phases of neuraldifferentiation of NT2/D1 cells. PloS One. 2017;12(9): e0184099.
 • Stojkovic DS, Kovacevic-Grujicic N, Reis FS, Davidovic S, Barros L, Popovic J, Petrovic I, Pavic A, Glamoclija J, Ciric A, Stevanovic M, Ferreira I, Sokovic M. Chemical composition of the mushroom Meripilus giganteus Karst. and bioactive properties of its methanolic extract. Lwt-Food Sci Technol. 2017;79:454-462.
 • Stanisavljevic D, Petrovic I, Vukovic V, Schwirtlich M, Gredic M, Stevanovic M, Popovic J. SOX14 activates the p53 signaling pathway and induces apoptosis in a cervical carcinoma cell line. PloS One. 2017;12(9): e0184686.
 • Rakonjac M, Cuturilo G, Stevanovic M, Jelicic L, Subotic M, Jovanovic I, Drakulic D. Differences in speech and language abilities between children with 22q11.2 deletion syndrome and children with phenotypic features of 22q11.2 deletion syndrome but without microdeletion. Res Dev Disabil. 2016;55:322-329.
 • Cuturilo G, Drakulic D, Jovanovic I, Krstic A, Djukic M, Skoric D, Mijovic M, Stefanovic I, Milivojevic M, Stevanovic M. Improving the Diagnosis of Children with 22q11.2 Deletion Syndrome: A Single-center Experience from Serbia. Indian pediatrics. 2016;53(9):786-789.
 • Petrovic I, Milivojevic M, Popovic J, Schwirtlich M, Rankovic B, Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines. PloS One. 2015;10(11):e0143591.
 • Mojsin M, Topalovic V, Vicentic JM, Schwirtlich M, Stanisavljevic D, Drakulic D, Stevanovic M. Crosstalk between SOXB1 proteins and WNT/beta-catenin signaling in NT2/D1 cells. Histochem Cell Biol. 2015;144(5):429-441.
 • Drakulic D, Vicentic JM, Schwirtlich M, Tosic J, Krstic A, Klajn A, Stevanovic M. The overexpression of SOX2 affects the migration of human teratocarcinoma cell line NT2/D1. An Acad Bras Cienc. 2015;87(1):389-404.
 • Davidovic S, Malyarchuk B, Aleksic JM, Derenko M, Topalovic V, Litvinov A, Stevanovic M, Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol. 2015;156(3):449-465.
 • Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. PloS One. 2014;9(3):e91852.
Kontakt

Vojvode Stepe 444a
Poštanski fah 23
11010 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3976212, +381 65 3976212
Faks: +381 11 3975808

hmgbox@imgge.bg.ac.rs 

ISTRAŽIVAČI

Please publish modules in offcanvas position.