Inovaciona delatnost Instituta

Nauka za život...

IMGGI deo svojih aktivnosti sve više usmerava ka primeni znanja i rezultata istraživanja u humanoj i veterinarskoj medicini, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, kao i zaštiti životne sredine. U protekle tri godine IMGGI orjentiše svoje snage ka procesu transfera tehnologije kako bi podržali ekonomski razvoj zemlje i povezali se sa vodećim domaćim i stranim istraživačko razvojnim i privredno proizvodnim organizacijama. Ideja razvoja inovacija i transfera tehnologije ima za cilj ekonomski i ukupni društveni razvoj zemlje. Istraživanje i inovacije trebalo bi da doprinesu ekonomskom rastu i društvenom razvoju, ukoliko se u Srbiji uspostavi širi društveni konsenzus da investicije u znanje i inovacije osiguravaju dugoročni prosperitet čitavog društva. 

IMGGI će nastaviti da podstiče oslobađanje kreativne misli i razvoj inovativnostii na taj način dodatno podiže kvalitet naučnih istraživanja.

IMGGI je definisao i proces transfera tehnologija koji bi povratnom spregom u budućnosti obezbedio finansiranje fundamentalnih naučnih projekata. Unapređenje tehnoloških istraživanja i podsticanje inovacija i transfer tehnologija omogućiće povezivanje IMGGI sa institucijama za inovacionu delatnostu Srbiji.

IMGGI je osnovao Sektor za transfer tehnologije odlukom Upravnog Odbora. Sektor za transfer tehnologija je organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica kojom rukovodi Rukovodilac Sektora.

Članovi Sektora za transfer tehnologija IMGGI su:

 • Dr Nataša Golić, Rukovodilac Sektora
 • Dr Lidija Đokić, Zamenik Rukovodioca Sektora
 • Dr Ljiljana Rakićević
 • Dr Vesna Spasovski
 • Dr Jelena Kušić-Tišma
 • Dr Isidora Petrović
 • Dr Nada Stanković
 • Dr Ivana Strahinić
 • Dr Bojana Banović Đeri
 • Dr Gordana Timotijević
 • Dr Marina Anđelković
 • Dr Jelena Milovanović
 • Dr Anita Skakić
 • Stefan Lazić

Delokrug rada Sektora je:

 • identifikacija rezultata istraživanja u okviru IMGGI koji imaju potencijalnu komercijalnu vrednost,
 • zaštita intelektualne svojine
 • procena komercijalnog potencijala rezultata naučnoistraživačkog rada IMGGI
 • komercijalizacija rezultata naučnoistraživačkog i stručnog rada u okviru IMGGI
 • podsticanje transfera znanja između IMGGI i privrede
 • podrška plasmanu novih inovacija i tehnologija
 • povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i kolaboracija u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija
 • uvećanje kapaciteta transfera tehnologije i jačanje svesti o intelektualnoj svojini u IMGGI

Please publish modules in offcanvas position.