Текући пројекти

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА (2011.-2019.)
Молекуларни механизми одговора биљака на абиотички стрес – улога транскрипционих фактора и малих РНК и анализа генетичког диверзитета биљних култура од интереса за пољопривреду и биотехнологију

Руководилац: Др Весна Максимовић, ИМГГИ
ОИ 173005


Комплексне болести као модел систем за проучавање модулације фенотипа-структурна и функционална анализа молекуларних биомаркера

Руководилац: Др Драгица Радојковић, ИМГГИ
OИ 173008


Изучавање гена и молекуларних механизама у основи пробиотичке активности бактерија млечне киселине изолованих са подручја Западног Балкана

Руководилац: Др Милан Којић, ИМГГИ
OИ 173019


Изучавање микробиолошког диверзитета и карактеризација корисних срединских микроорганизама

Руководилац: Др Бранка Васиљевић, ИМГГИ
OИ 173048


Проучавање сигналних путева и епигенетичких механизама укључених у контролу експресије хуманих SOX гена: даље расветљавање њихове улоге у одређивању судбине и диференцијације ћелијa

Руководилац: Др Милена Стевановић, ИМГГИ
OИ 173051


Молекуларна карактеризација бактерија из родова Bacillus и Pseudomonas као потенцијалних агенаса за биолошку контролу

Руководилац: Др Ђорђе Фира, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Милан Којић
ОИ 173026


Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва – процена, одрживо коришћење и заштита

Руководилац: Др Дмитар Лакушић, Биолошки факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Алексић
OИ 173030


Ћелијски и молекулски механизми опоравка пацова од експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса

Руководилац: Др Ђорђе Миљковић, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Гордана Тимотијевић
OИ 173035


Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима

Руководилац: Др Нико Радуловић, Природно математички факултет, Универзитет у Нишу
Учесник из ИМГГИ: Др Татјана Илић-Томић
ОИ 172061

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ИНТЕГРАЛНИХ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ИСТРАЖИВАЊА (2011.-2019.)
Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти

Руководилац: Др Соња Павловић, ИМГГИ
ИИИ 41004


Улога преоперативног одређивања стадијума болести, прогностичких, терапијских маркера, објективизирање функционалних резултата у одлуци о стратегији лечења карцинома ректума, а у циљу унапређења онколошких резултата и квалитета живота

Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ: Др Александра Николић
ИИИ 41033


Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности

Руководилац: Проф. др Бранко Бугарски, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду
Учесник из ИМГГИ:  др Ивана Страхинић
ИИИ 46010


Етногенеза Срба у средњем веку: упоредна анализа историјско-културног наслеђа, генетичког материјала и предмета материјалне културе са аспекта аналитичке хемијe

Руководилац: др Ирена Цвијановић, Историјски институт Београд
Учесници из ИМГГИ: Др Наташа Ковачевић-Грујичић, др Милена Стевановић, др Марија Мојсин, др Андријана Клајн и Владанка Топаловић
ИИИ 47025

ИНОВАЦИОНИ ПРОЈЕКТИ
Развој технолошког поступка за производњу иновативног пробиотика за превенцију и лечење цревних инфекција код животиња

Руководилац: Др Наташа Голић, ИМГГИ
Пројекат 2616 Фонда за иновациону делатност, 2017-2019


Испитивање потенцијала препарата ФлогоСкин у стимулацији процеса зарастања рана

Руководилац: Др Исидора Петровић, ИМГГИ
Фонд за иновациону делатност, Иновациони ваучер 335, 2019


Испитивање потенцијала препарата Delphinol® за топикалну примену у заштити од УВ зрачења

Руководилац: др Александар Павић
Фонд за иновациону делатност Републике Србије, 262, 2018-2019

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Нова синергистичка стратегија за третман хроничних инфицираних рана

Руководилац: Др Лидија Шенеровић, ИМГГИ
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), CRP/SRB16-02, 2017-2019


CEEPUS мрежа “Managing forests for climate change”

Европска Унија, CIII-BA-0000-00-1920, 2019-
Руководилац: Проф. Др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина


Јачање капацитета фитосанитарног сектора у области признавања биљних сорти укључујући и овлашћене организације

Руководилац: Riccardo Rossi Paccani
Европска Унија, EU IPA II пројекат за Србију - Твининг пројекат за признавање биљних сорти, SR 14 IPA AG 01 16, 2017-2019


Биоинформатичка мрежа за здравље биљака

Руководилац: Dr Annelies Haegeman, Фландријски истраживачки институт за пољопривреду, рибарство и храну, Белгија
EUPHRESCO, 2019-2022

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијацију матичних ћелија

Ф23, Српска академија наука  уметности
Руководилац: др Милена Стевановић


Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских биомаркера

Ф-20, Српска академија наука и уметности, 2013-
Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Драгица Радојковић и др Александра Николић


Дефинисање стратегија за in situ и ex situ очување Панчићеве оморике у условима климатских промјена (SInExPAN)

Министарство науке и технологије, Влада Републике Српске 19/6-020/961-42/18, 2019-2020
Руководилац: Проф. др. Милан Матаруга, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска, Босна и Херцеговина


Функционализација биополимера

Руководилац: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, ИМГГИ
Bioplastech Ltd., Dublin, Ireland, 2013-


Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и комплекса метала

Стратешки пројекат САНУ, 01-2019, 2019-2022
Руководилац: Проф. др Богдан Шолаја, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Учесници из ИМГГИ: Др Јасмина Никодиновић-Рунић, др Сандра Војновић и др Александар Павић


Молекуларна основа одговора на хемиорадиотерапију у карциному ректума

Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет, Универзитет у Београду
Стратешки пројекат САНУ, 02-2019, 2019-2022
Учесници из ИМГГИ: Др Александра Николић, др Александра Дивац Ранков, др Сандра Драгичевић, Јована Деспотовић, Тамара Бабић, Милена Стевановић, др Исидора Петровић и др Марија Швиртлих


Успостављање компатибилних институционалних регистара и мреже саветовалишта за хередитарне гастроинтестиналне туморе

Руководилац: Проф. др Зоран Кривокапић, Медицински факултет Универзитета у Београду
Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, 337-00-205/2019-09/34, 2019-2020


Зебрица као модел систем за истраживање астме - улога Њнт сигналног пута у одговору на пушење

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, 2019-2020
Руководилац: Др Александра Дивац Ранков, ИМГГИ


Ковалентна модификација угљеничних материјала помоћу ензима

Руководилац: Др Александра Митровић, Хемијски факултет Универзитета у Београду
Програм "Покрени се за науку" компаније Филип Морис, 2019-2020
Учесник из ИМГГИ: Др Јелена Миловановић


Употреба бактериофага и фагних ензима у борби против ћелија Acinetobacter baumannii у биофилму

Научно-истраживачки пројекат у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Италије и Републике Србије, 2019-2021
Руководилац: Др Горан Вукотић, Биолошки факултет Универзитета у Београду

ПРОЈЕКТИ ПРОМОЦИЈЕ НАУКЕ
Science in Motion for Friday Night Commotion 2018-2019 (SCIMFONICOM 2018-2019)

Руководилац: Др Александра Дивац Ранков, ИМГГИ
Европска комисија, H2020-818747, 2018-2019


Научна супер-комби-нација

Руководилац: Др Сандра Драгичевић, ИМГГИ
Пројекат Центра за промоцију науке, 2018-2019

УЧЕШЋЕ У COST АКЦИЈАМА
Gene regulation ensemble effort for the knowledge commons

CA15205, 2016-2020


Diagnosis, monitoring and prevention of exposure-related noncommunicable diseases (DiMoPEx)

CA15129, 2016-2020


Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed)

CA15120, 2016-2020


Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture

FA1407, 2015-2019


European Epitranscriptomics Network

CA16120, 2017-2021


Identifying Biomarkers Through Translational Research for Prevention and Stratification of Colorectal Cancer (TRANSCOLONCAN)

CA17118, 2018-2022


LEukaemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND)

CA16223, 2017-2021


Maximising Impact of research in NeuroDevelopmental DisorderS

COST akcija CA16210, 2017-2021

Please publish modules in offcanvas position.