Истраживање

Већина активности ИМГГИ је усмерена ка фундаменталним истраживањима у областима молекуларне биологије и молекуларне генетике различитих организама, као и примени добијених резултата у биомедицини и биотехнологији. Посебна пажња је усмерена ка праћењу светских трендова у релевантним научноистраживачким областима и увођењу најсавременијих техника молекуларне биологије и молекуларне генетике у циљу анализе структуре, функције и регулације експресије гена/протеина, као и организације генома. Истраживања се одвијају на различитим модел системима, прокариотским (актиномицете, бактерије млечне киселине, клинички релевантни патогени, изолати из различитих еколошких ниша, лабораторијски генерисани сојеви бактерија) и еукариотским (материјал хуманог порекла, материјал животињског порекла, ћелијске линије хуманог и животињског порекла, зебра рибице, гљиве и биљке).

Области

Хумана молекуларна генетика

Лабораторија за молекуларну биомедицину

Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Лабораторија за молекуларну биологију

Молекуларна генетика биљака

Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Молекуларна генетика микроорганизама

Лабораторија за еко-биотехнологију и развој лекова

Лабораторија за социомикробиологију

Лабораторија за молекуларну микробиологију

Лабораторија за интеракције пробиотика и микробиоте са домаћином

Пројекти

Публикације

Тезе

Докторске тезе

Магистарске и мастер тезе

Дипломски радови

 

1cir

 

2cir

 

3cir

Please publish modules in offcanvas position.