INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Molekularna dijagnostika BLAD-a

O ANALIZI

Tipovi uzoraka

Priprema uzorka

Vreme prijema uzoraka

Prijem uzoraka vrši se isključivo uz prethodni dogovor.

Opis rezultata

Preuzimanje rezultata

CENOVNIK

Kontakt

de Jelena M. Aleksić

Mob: +381 65 3976414
e-mail: lab08@imgge.bg.ac.rs

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE

Uplatu izvršiti na račun
160-350089-28
Svha uplate (Naziv analize) i
poziv na broj dat u tabeli CENOVNIK

Napomene

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET