INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Kursevi akademskih veština za studente

Kursevi akademskih veština koje IMGGI organizuje za studente prirodnih nauka obuhvataju interaktivne sadržaje kroz koje se studenti edukuju za različite aspekte naučno-istraživačkog rada: čitanje i pisanje sažetaka i radova, planiranje istraživačkih projekata, obradu rezultata, prezentovanje radova. Kursevi se organizuju periodično i otvoreni su za studente svih fakulteta članica Univerziteta u Beogradu. Termini održavanja kurseva i instrukcije za prijavu se objavljuju na sajtu IMGGI i stranicama na društvenim mrežama. Organizovanje namenskih kurseva je moguće u dogovoru sa centrima za naučno-istraživački rad studenata i drugim studentskim udruženjima.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET