INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Otvorene pozicije

Student-volonter za 2022/2023

Laboratorija za molekularnu biologiju, Grupa za ćelijsku i molekularnu biologiju mišića

Grupa za ćelijsku i molekularnu biologiju mišića zainteresovana je za angažovanje studenata završne godine Biološkog fakulteta zainteresovanih za naučni rad u oblasti regenerativne biologije. Tokom završne godine studija odabrani kandidati bi volontirali u trajanju od dve nedelje tokom kojih bi se upoznali sa osnovnim metodama rada sa DNK (izolacija DNK, PCR amplifikacija i elektroforeza DNK u agaroznom ili akrilamidnom gelu) i proteinima (western blot i imunohistohemijska detekcija proteina), kao i sa model sistemom zebrice. Prijavljivanje se vrši slanjem CV-a na adresu info@imgge.bg.ac.rs. Odabrani kandidati će biti obavešteni i pozvani na razgovor do sredine januara.

https://imgge.bg.ac.rs/yu/gcmbm 

Rok za prijavljivanje je 20. 12. 2022.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET