INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Transfer tehnologije

Pored fundamentalnih istraživanja kao osnovne delatnosti, IMGGI deo svojih aktivnosti sve više usmerava ka primeni znanja i rezultata istraživanja u humanoj i veterinarskoj medicini, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, kao i zaštiti životne sredine. IMGGI orjentiše svoje snage ka procesu transfera tehnologije kako bi podržali ekonomski razvoj zemlje i povezali se sa vodećim domaćim i stranim istraživačko-razvojnim i privredno-proizvodnim organizacijama.

Ideja razvoja inovacija i transfera tehnologije ima za cilj ekonomski i ukupni društveni razvoj zemlje. Istraživanje i inovacije prate opredeljenje Republike Srbije da uspostavi širi društveni konsenzus kako bi investicije u znanje i inovacije osigurale dugoročni prosperitet čitavog društva.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET