INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Oprema

Institut poseduje svu neophodnu opremu za realizaciju savremenih istraživanja u oblasti molekularne biologije:

  • Molekularnobiološke laboratorije;
  • Instrumente za kvantitativnu i kvalitativnu analizu nukleinskih kiselina i proteina;
  • PCR instrumente;
  • Instrumente za Real Time PCR i sekvenciranje;
  • Opremu za biobanke;
  • Opremu za rad sa kulturama ćelija i tkiva;
  • Fluorescentnu i konfokalnu mikroskopiju;
  • Aparat za sortiranje i analizu ćelija na osnovu fluorescence.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET