INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Inovacije

Spin-out kompanije


Licence

>> sa kompanijom Phytonet


Patenti i deponovani sojevi

  • Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala (SIPHEMO)

  • Antimikrobni nanokompozitni tekstilni materijal sa nanočesticama cuo/Cu2O

  • Ekstrakti Aristotelia chilensis u tretmanu gljivičnih infekcija

  • Planarna biomedicinska elektroda u tehnologiji štampanih ploča sa visokom homogenošću električnog polja za elektroporaciju

  • Derivati diazahrizena njihovo dobijanje i primena


Proizvodi

Hira Pet

Hira Vet

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET