Skip to main content

INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU
I GENETIČKO INŽENJERSTVO
Univerzitet u Beogradu

Inovacije

Spin-out kompanije (2)

Proizvodi

Hira Pet

Hira Vet


Licence (4)

  • Phytonet (proizvod Candberrol)
  • Phytonet
  • InvetLab
  • Dia solution

Patenti i deponovani sojevi (5)

  • Sinteza i primena novih hemoterapeutika na bazi prirodnih proizvoda i kompleksa metala (SIPHEMO)

  • Antimikrobni nanokompozitni tekstilni materijal sa nanočesticama cuo/Cu2O

  • Ekstrakti Aristotelia chilensis u tretmanu gljivičnih infekcija

  • Planarna biomedicinska elektroda u tehnologiji štampanih ploča sa visokom homogenošću električnog polja za elektroporaciju

  • Derivati diazahrizena njihovo dobijanje i primena


Projekti u razvoju (19)

Trenutno je 5 projekata na programu Transfera tehnologije Fonda za inovacionu delatnost koji su svoj razvoj nastavili nakon uspešno dokazanih koncepata istoimenog programa Fonda za inovacionu delatnost. 

IMGGI kroz projekat Svetske Banke SAIGE dodatno finansira interne projekte Dokaza koncepta, ukupno odobrenih 14.

Adresa sedišta / Poštanska adresa: Vojvode Stepe 444a, 11042 Beograd 152, Srbija / Web System By Emarket1ng.NET